Bra att veta

Ett standardpaket ska ha mått som inte överstiger 180 cm (längd + bredd + höjd) och vara rektangulärt till formen. Paketet ska packas i en kartong med folie och fästas ordentligt med tejp. Om det finns glas, ömtåliga föremål, plast, trä eller värdefulla föremål inuti ska du informera JDC Driving for You och slå in varje sådant föremål med bubbelplast, säkra med en annan kartong, styrofoam så att föremålet inte rör sig i paketet. På paketet, på en synlig plats, ska mottagarens exakta uppgifter skrivas med stora bokstäver (namn och efternamn, gata, nummer på byggnad och lägenhet, distrikt, postnummer, stad, telefonnummer). Det är förbjudet att i paketen inkludera produkter som inte överensstämmer med de allmänna villkoren.
Vi vill informera dig om att det är fel att sammanfoga paketen med folie eller tejp. Varje paket i en försändelse ska vara separat. Att sammanfoga kartonger som skickas tillsammans gör det omöjligt att lokalisera dem vid eventuell förlust eller om de lossnar från ett annat paket. SÅDANA FÖRSÄNDELSER ÄR AVSÄNDARENS ANSVAR, JDC KOMMER INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADOR ELLER BÖJNING AV SÅDANA FÖRSÄNDELSER.

För att säkra cykeln för transport måste du skruva av framhjulet och fästa det vid resten av cykelkonstruktionen. Du bör också vrida styret så att det är placerat parallellt med ramen. Pedalerna ska skruvas loss. Det hela ska packas i en eller flera kartonger så att det tar så lite plats som möjligt. Förpackningens form ska vara rektangulär. En robust förpackning kräver också att inga föremål i kartongen rör sig fritt under transporten. Vid överlämnandet av paketet ska avsändaren underteckna en försäkran om att han är ägare till den beställda varan. Mottagarens exakta uppgifter (namn, gata, byggnads- och lägenhetsnummer, postnummer, stad, telefonnummer) måste skrivas med stora bokstäver på kartongen på en synlig plats.
Maximilängd för ett standardpaket är 170 cm (längsta sidan).
Maximala mått på försändelsen
höjd + bredd + längd < 180 cm En tilläggsavgift tillkommer för försändelser som överskrider den deklarerade vikten.

Däck som skickas för transport måste skickas separat, förpackade i folie/tejp/svart påse. Max ett däck per försändelse. Försändelsen ska vara tydligt märkt med mottagarens uppgifter (namn, gata, fastighets- och lägenhetsnummer, postnummer, ort, telefonnummer).
Hjulet (däck med fälg) skall vara förpackat i en kartong så att formen liknar en rektangel. Varje hjul utgör ett separat paket. Summan av paketets sidor får inte överstiga 180 cm (längd+bredd+höjd), annars tillkommer en tilläggsavgift. På paketet, på en synlig plats, måste de exakta uppgifterna om mottagaren skrivas (namn och efternamn, gata, nummer på hus eller lägenhet, postnummer, stad, telefonnummer).

För korrekt förpackning, använd den kartong som TV:n ( bildskärmen) köptes i. Du bör skruva loss alla extra komponenter som stativ etc. För att förhindra att TV:n flyttar runt i kartongen föreslår vi att du använder distanser av polystyren för att skydda den nya produkten. JDC-BUD ansvarar inte för TV-apparater som är förpackade på något annat sätt än när de köptes från butiken.
Om du fortfarande är osäker på hur du ska packa ditt paket, vänligen kontakta oss.

En standardresväska inklusive alla utskjutande delar bör inte mäta mer än 180 cm (längd + bredd + höjd). Den ska vara packad i en kartong, inslagen i stretchtyg och ordentligt tejpad. Alla utskjutande delar som hjul, handtag etc. ska säkras/förstyvas på ett sådant sätt att de bildar en rektangel med resväskan. Om det finns glas eller värdeföremål inuti måste du informera JDC-BUD och slå in föremålen i bubbelfolie så att de inte kan röra sig fritt i resväskan. Resväskan måste vara synligt märkt med exakta uppgifter om mottagaren i stora bokstäver (namn, gata, byggnads- och lägenhetsnummer, postnummer, stad, telefonnummer). Det är förbjudet att lägga produkter i resväskor som inte överensstämmer med de allmänna villkoren. Resväskor som inte är säkrade enligt anvisningarna övergår till avsändarens ansvar.

Ja, under en pandemi reser vi också regelbundet varje helg till Sverige.

Maxlängden på ett standardpaket är 170 cm (längsta sidan).
Maximala mått på försändelsen
höjd + bredd + längd < 180 cm En tilläggsavgift tillkommer för försändelser som överskrider den deklarerade vikten.

Vi tar inte emot alkohol för transport. Genom att skicka ett paket via JDC-BUD godkänner du våra allmänna villkor.

Vi godtar inte tobak/cigaretter för transport. Genom att skicka en försändelse via JDC-BUD godkänner du våra allmänna villkor.

Nej, vi transporterar inte djur.

Nej, vi fraktar inte människor. Vi arbetar med att transportera paket, flyttgods, byggmaterial etc. på regelbunden basis.

Nej, vi transporterar inte läkemedel och det strider mot våra allmänna villkor att ta med läkemedel i en försändelse.

Nej, vi transporterar inte pengar eller smycken.

Nej, tyvärr har vi för närvarande inga uppdrag att transportera bilar, kanske kommer detta att ändras snart.

Ja, om leveransplatsen i Polen är Szczecin/Stargard eller en stad där JDC-bilen passerar under veckan. I annat fall måste cykeln vara ordentligt säkrad (pedalerna skruvade och cykelstyret vridet) och placeras i en kartong. Försändelsen bör vara rektangulär och inte överskrida de maximala måtten för en standardförsändelse, eftersom den kommer att samlas in/levereras i Polen via DPD- eller DHL-budföretag, som har sådana krav.

Ja, men glas och ömtåliga föremål skickas på avsändarens ansvar eftersom JDC inte har någon kontroll över hur de säkras för transport och därför inte kan hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas under mekanisk sortering.

Om paketet skickas/levereras i Sverige kommer ett SMS att skickas på lördag före kl. 13.00 med uppgift om dag (lördag eller söndag) och tid för budets ankomst. Budet ringer även strax före ankomst.
Om paketet skickas/levereras i Polen är budet inte skyldigt att ringa, men på leveransdagen skickas ett meddelande till din e-postadress från vilken beställningen gjordes, med budets telefonnummer. Du kan ringa hen och ange tidpunkten för hens ankomst.

Vi försöker tillgodose dina behov, så storleken på fordonet eller en del av den anpassas efter dina behov. Helst vill vi att du skickar en förfrågan via e-post till kontakt@jdc-bud.se, så kommer vi att ge dig råd och prissätta vår tjänst.

Nej, Sundsvallsturen göres en gång i månaden.